Labirynt

Znajdź drogę do wyjścia poruszając sie po zielonej trawie
Spiesz się, droga może łatwo ulec spaleniu

Wejście >>>  

 

 

 

 

Wyjście